Σχέδιο

Student Transition in Education Paths (S.T.E.P.)

Το Σχέδιο “Student Transition in Education Paths” (Erasmus+ KA201) έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών των οκτώ χωρών εταίρων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Δεδομένου ότι αυτή η συγκεκριμένη μετάβαση θεωρείται η πιο σημαντική από όλες τις μεταβάσεις στη ζωή ενός παιδιού/μαθητή, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πιστεύουν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη σημασία και σοβαρότητα. Είναι κοινή άποψη μεταξύ όλων των μελών της σύμπραξης ότι η επιτυχής μετάβαση στο δημοτικό σχολείο εγγυάται ακαδημαϊκή επιτυχία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα ευημερία για όλους τους μαθητές.

Είναι η πρώτη φορά που μία κοινοπραξία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος στόχος αυτής της κοινοπραξίας είναι να συλλέξει πρακτικές μετάβασης από διάφορες χώρες, να τις συγκρίνει και να επιλέξει τις βέλτιστες που θα διαδοθούν σε κάθε χώρα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τυπικής και ειδικής αγωγής, μέσα από κοινές δράσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα εμπλέκουν ταυτόχρονα μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπικούς φορείς, ψυχολόγους, ενώσεις γονέων και σχολικούς συμβούλους. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω έξι δραστηριοτήτων μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης και τριών διακρατικών συναντήσεων στις οκτώ χώρες εταίρους.

Συντονιστής του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και οι χώρες-εταίροι που συμμετέχουν είναι η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν οι παρακάτω οργανισμοί/σχολεία:

 • Vienna Association of Education Volunteers (VAEV)

 • Kalina Malina Kindergarten

 • Istituto Comprensivo “Egnazio Danti”

 • Asociacion de Innovacion Formaciony Empleo para el Desarrollo Sostenible (AIFED)

 • Projeto Schole LDA

 • Asociatia Paradigme Educationale (APE)

 • BayraklI 50.YIL Ilkokulu

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες μαζί με άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς

 • να συμμετέχουν σε πρακτικές μετάβασης από άλλες χώρες

 • να συμμετέχουν στον διαγωνισμό λογοτύπου και συνθήματος

 • να προετοιμάσουν το φυλλάδιο και την αφίσα του έργου

 • να έχουν ομαλότερη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ως στόχο:

 • να αξιολογήσουν τον προσωπικό τους επαγγελματισμό και τις δικές τους μεθόδους

 • να αποκτήσουν νέες εμπειρίες παρακολουθώντας τις μεθόδους άλλων εκπαιδευτικών

 • να μοιραστούν τις γνώσεις τους διδάσκοντας τις μεθόδους τους σε άλλους εκπαιδευτικούς

 • να γνωρίσουν τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις χώρες εταίρους

 • να εξοικειωθούν περισσότερα με τη χρήση ΤΠΕ στα σχολεία

 • να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και να δημιουργήσουν νέες φιλίες, να δουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε διάφορες χώρες

 • να γνωρίσουν διαφορετικές γλώσσες

 • να βελτιώσουν τις γλωσσικές και ψηφιακές τους δεξιότητες

Η τοπική κοινότητα θα μπορέσει να:

 • γνωρίσει το πρόγραμμα S.T.E.P. μέσα από άρθρα σε τοπικές εφημερίδες, ιστότοπους και μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης

 • συμμετέχει σε συναντήσεις στο σχολείο και σε ορισμένες από τις δραστηριότητες και ειδικές εκδηλώσεις

 • γνωρίσει διαφορετικούς πολιτισμούς και συνήθειες από διάφορες χώρες

Τα σχολεία της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ KA201 “Student Transition in Education Paths” 2019-2022 είναι:

 • 1ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς
 • 2ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς
 • Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου
 • 5ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας
 • Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω