Περιοδικό Step

Περιοδικό Step
Περιοδικό της Ηπείρου. Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αρτα, Ιωάννινα, Παραμυθιά

Συμμετοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας σε διακρατική συνάντηση

Στις 4, 5 & 6 Δεκεμβρίου 2019, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής και τη συμμετοχή της εκπαιδευτικού Νικολέττας Σιώζη, υπεύθυνης για τον συντονισμό του προγράμματος, έλαβε μέρος στην  1η συνάντηση εργασίας (Kick Off Meeting) που διεξήχθη  στη Σμύρνη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Student Transition in Education Paths (STEP). Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τριετία 2019-2022 και επικεντρώνεται στην διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.Στόχος του Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, είναι αφενός η ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών και αφετέρου η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς  και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα της ομαλής μετάβασης των μαθητών από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη και να συζητήσουν σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες-εταίρους. Προσδιόρισαν επίσης τους επιμέρους στόχους του Προγράμματος και τις δράσεις που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του Προγράμματος και δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης – με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – με στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών του Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό σχολείο.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω